Så här började det!

Att färgkoda ord


Vi satt hemma i Lottas kök när hon var föräldraledig och vi började skissa på vad som skulle bli vår metodik: Färg-O-Lär.

Vi hade långa förhandlingar om vilka ord som skulle färgkodas med en viss färg och varför. Vi sökte i litteraturen och bland färgexperter. Det hela landade i att subjekten ska vara blå och verben (predikaten) ska vara röda. 


På det sättet fortsatte det. Vi tog en färg och en symbol i taget. 


När vi kände oss klara skickade vi in en stipendieansökan till Helgepriset för året 2023-2024 samt en förfrågan till vår rektor på Kommunvux i Halmstad om att driva projektet Färg-O-Lär med lärare och deltagare. Vi fick ja på båda. 

Från projektidé till verklighet 


Att färgkoda för att göra svensk ordföljd mindre abstrakt uppskattas av deltagarna på SFI.


Till en början skapade vi alla inplastade ord själva. För att de skulle kunna fästa på tavlan använde vi självhäftade tejp och magnetremsor. Det var tidskrävande.

Så här löd motiveringen till varför vi fick priset:


Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)

Charlott Zsoldos, Kristina Bircak

Projekt: Utvecklande undervisning inom svenska som andraspråk på vuxenutbildningen SFI.

Projektet har en spännande inriktning som är väl förankrat i beprövad erfarenhet och forskning. Projektet har därutöver en tydlig struktur och målsättning. Att författa en grammatikbok med utgångspunkt i Färg-O-Lärmetoden bedöms kunna ge metoden god spridning och berika professionen i allmänhet och elever inom vuxenutbildningen i synnerhet


Läs mer här!

Helgepriset


På Tessinska palatset är det prisutdelning av Helgepriset den 24 oktober. 

Fin middag med Helgestiftelsen på Tessinska Palatset i Stockholm

Prisceremonin på Tessinska palatset med landshövdingen Anna Kindberg Batra

Innan middagen blev vi fotograferade för en intervju i SFI-lärartidningen av fotograf Mats Högberg

I media


Under våren och sommaren blev vi omskrivna i tidningen ViLärare


I den lokala tidningen Hallandsposten fich vi vara med vid två tillfällen: 

Om pilotprojektet

Helgepriset


När vi blev tilldelade Helgepriset blev vi intervjuade av Sveriges Radio P4.


När vi skulle ta emot Helgepriset i Stockholm blev vi fotograferade och därefter intervjuade av SFI-lärartidningen. Läs mer här: 

Artikel i SFI-Lärartidningen 

Novembernumret av SFI-Lärartidningen:
SFI-lärartidningen
SFI-lärartidningen

Vi är nominerade till årets NYTÄNK i Halmstad kommun och vi har gått vidare!


Det känns verkligen jätteroligt att Halmstad kommun uppskattar det som vi gör. Tack!

Ordinventering inför tryck pågår!

Snart ska vi gå i tryck har vi tänkt. 

Att trycka upp Färg-O-Lär så att lärare kan använda metodiken är en dröm som snart ska gå i uppfyllelse. Vi har jobbat med en testversion under hösten och just nu pågår en ordinventering inför tryck nu under våren. 


Vill du vara med och påverka oss? Klicka på knappen och berätta mer. 

Charlott Zsoldos

CEO, operation manager och grundare

Kristina Bircak metodutvecklare och grundare


Vi har blivit fler!

Duon

har blivit en trio.

Kristina Bircak

Annelie Kolsmyr

Charlott Zsoldos


Sätt färg på undervisningen med Färg-O-Lär!

Kontakta oss idag!