Att jobba med Färg-O-Lär kan se olika ut. 


Här får ni tips på just detta!

Vårt mål är att göra Färg-O-Lär så användarvänligt som möjligt för både lärare och elever. 


Att ta bort hinder är en del i vår metodutveckling.

Nedan har vi valt att börja lektionen med att sätta upp alla ordkorten på tavlan. På så vis kommer lärare och elever åt korten direkt.  

Just nu har vi inget att sälja men vår förhoppning är att Färg-O-Lär ska finnas i handeln snart. 

Vi jobbar med nedanstående produkter för framtiden!

Färg-O-Lär för SFI kurs A och B med lärarhandledning

Färg-O-Lär för SFI kurs C och D med lärarhandledning

Färg-O-Lär för grundskolan till årskurs 6.

unsplash